Smart Engineering: Waarom ontwerpen met productie in het achterhoofd?

Investering in ontwerptijd betaalt zichzelf dubbel en dwars uit

De afgelopen decennia is er veel aandacht geweest voor procesoptimalisering bij maakbedrijven. Die aandacht heeft veel opgeleverd, want er is op elk terrein enorme progressie geboekt. Dankzij de introductie van (3D-) ontwerpsoftware werd engineering bijvoorbeeld makkelijker en sneller, dankzij de ontwikkeling van nieuwe machines en technieken (3D-printen!) werd er steeds meer mogelijk op productiegebied en dankzij de implementatie van steeds meer verfijnde regelgeving en normering is de kwaliteit van de eindproducten steeds meer geborgd.

Met alle aandacht die er de afgelopen decennia is geweest voor de optimalisering van de verschillende bedrijfsprocessen, is het misschien makkelijk om te vergeten dat bedrijven in de maakindustrie veel meer zijn dan de som der delen. Het optimaliseren van de verschillende activiteiten is natuurlijk van het grootste belang, maar het is net zo goed belangrijk om deze processen naadloos op elkaar af te stemmen. En dat is nu net het doel van Smart Engineering.

Eenvoudig, snel & foutloos

Smart Engineering is een sterk resultaatgerichte werkmethode waarbij het overkoepelende proces net zo belangrijk is, of zelfs belangrijker, dan het product zelf. Oftewel, bij Smart Engineering wordt tijdens de ontwerpfase niet alleen gekeken naar de vormgeving en prestaties van een product, maar is er ook direct aandacht voor de manier waarop het product zal worden geassembleerd. Welke uitvoering van het product is het eenvoudigst, het snelst en het makkelijkst foutloos in elkaar te zetten? 

Om een product te kunnen optimaliseren voor assemblage, is het uiteraard noodzakelijk om te begrijpen hoe het productieproces precies verloopt. Dat betekent dat de ontwerper volledig op de hoogte moet zijn van het assemblageproces en dat hij continu feedback moet krijgen van de collega’s op de werkvloer over het effect van eventuele wijzigingen. Een kleine aanpassing, zoals het in het model afsnijden van een hoekje of het toevoegen van een uniek verbindingspunt, kan al een groot verschil maken en de assemblagetijd fors verkorten. Met name het verminderen van repeterende werkzaamheden tijdens de assemblage zal een aanmerkelijke tijdwinst opleveren. Daarnaast kan het productieproces bijvoorbeeld ook overzichtelijker, duidelijker en makkelijker worden gemaakt als de onderdelen van een product dusdanig zijn uitgewerkt dat ze op slechts één manier in elkaar passen. Smart Engineering biedt overigens niet alleen een voordeel omdat het een kortere assemblagetijd in de hand werkt, ook materiaalverspilling wordt tegengegaan door deze manier van ontwerpen. Omdat altijd het juiste onderdeel wordt gebruikt, gaan er geen goed geproduceerde stukken meer verloren en omdat de onderdelen allemaal pasklaar zijn, is het ook niet langer nodig om ze nog handmatig te bewerken. Een puntje afslijpen, hoekje afzagen: al dit soort handelingen zijn niet meer nodig en kunnen dus ook niet langer verkeerd worden uitgevoerd, zodat het verlies van onderdelen verder wordt geminimaliseerd. Het uiteindelijke resultaat is dus het verhogen van de kwaliteit.

Feedback

Het zal duidelijk zijn dat bij Smart Engineering continue communicatie tussen de afdelingen engineering en de werkplaats essentieel is. De werkplaatsmedewerkers moeten daarom in staat zijn om feedback te kunnen geven op het model. Bijvoorbeeld door met behulp van redlining fouten en problemen aan te geven op de werktekening. De engineersafdeling gebruikt deze informatie dan weer om het model aan te passen, net zo lang tot het gehele productieproces is geoptimaliseerd.

Het zal ook duidelijk zijn dat Smart Engineering een manier van werken is die zich pas na enige tijd uitbetaald, er gaat immers meer tijd zitten in het ontwerpen van een product. Bovendien kan het zo zijn dat de productietijd van unieke, losse onderdelen van een model toeneemt. Deze investeringen betalen zichzelf echter ruimschoots uit door de kortere montagetijd in combinatie met minder materiaalgebruik en een verwaarloosbare kans op fouten. Naast een besparing van tijd en geld kent Smart Engineering bovendien nog een ander voordeel: deze manier van ontwerpen zorgt er voor dat kennis geborgd wordt in een organisatie. Stapsgewijze werkzaamheden waarvan in het verleden slechts een of twee werknemers wisten hoe ze moesten worden uitgevoerd, zijn te automatiseren en vast te leggen met Smart Engineering. Zo blijft de kennis bewaard in de organisatie.

Conclusie

Er valt veel te winnen door over te stappen op Smart Engineering. De winst die behaald wordt op de kortere assemblagetijd en de verminderde materiaalverspilling weegt al snel op tegen de extra ontwerpuren die nodig zijn voor de optimalisatie van het product. Daarnaast biedt Smart Engineering niet alleen een financiële voordelen: de montagemedewerkers zullen zich dankzij hun feedback gehoord voelen en hoeven minder vaak werk te doen wat overbodig aanvoelt. Ook voor de ontwerpers is Smart Engineering een prettige manier van werken, omdat ze weten dat hun ontwerpen daarmee van nog grotere waarde zijn voor de organisatie waarin ze werken.

Ga terug

Contacts