4 trends in procesoptimalisatie met CAD-software

4 trends in procesoptimalisatie met CAD-software

Als bedrijf continu verbeterstappen zetten is belangrijk, ongeacht de branche waarin je actief bent. Procesoptimalisatie met CAD-software is daarbij een voor de hand liggende keuze. Daarmee is minimaal het aantal handmatige handelingen te reduceren. Maar er is meer mogelijk. Dit zijn de 4 belangrijke trends in procesoptimalisatie met CAD-software.

4 trends in procesoptimalisatie met CAD-software:

  • Einde vaste werkplekken - Vaste werkplekken zijn op hun retour. De noodzaak hiervoor is flink afgenomen, mede doordat mensen op allerlei plekken kunnen werken. De enige voorwaarde die geldt is een stabiele internetomgeving. Die internetverbinding, zoals voor jouw CAD-software kun je ook gebruiken voor optimalisatiehandelingen. Heb je of hebben jouw collega’s altijd toegang tot de laatste, meest actuele bestanden, dan is die vaste werkplek echt niet langer nodig.

  • Papierloos werken – Bedrijven ruilen stapels papier in voor digitale informatie. Monitoren en tablets voorzien van applicaties zijn prima om werk mee uit te voeren. Je beschikt over de laatste versie van een tekening, iets wat bij een versie op papier maar de vraag is. Die zekerheid geeft rust en overzicht in de productie- en de assemblageomgevingen.

  • Het einde van eilandautomatisering – Bedrijven die groeien en willen optimaliseren krijgen door dat de focus in dat geval niet op één applicatie of afdeling moet liggen, maar op hoe systemen en afdelingen samenwerken. Het is extreem belangrijk om aan werknemers te laten zien wat hun rol is in het geheel en ze overtuigen welke stappen in de keten nodig zijn om als bedrijf in zijn geheel verder te komen. Lukt het medewerkers te overtuigen, dan zullen ze efficiënter gebruik maken van systemen en hun rol beter invullen.

  • Reductie aantal werkplaatstekeningen – Werken met enkelstuks tekeningen van losse onderdelen is iets wat jij als ondernemer wil beperken. Het overgrote deel van deze tekeningen is, of beter gezegd was, nodig om machines te programmeren voor het uitvoeren van handelingen. Dankzij slimmere tools, zoals moderne 3D CAD-software, is dit ook eenvoudig te doen met de bestandformaten in deze systemen. Iets handmatig nameten is daarmee ook niet langer nodig. Je tovert simpelweg het bewuste onderdeel op je scherm en zet de software aan het werk.

Wil jij kennismaken met onze slimme CAD software? In een handige video laten wij zien hoe HiCAD jouw bedrijfsproces kan optimaliseren.

Optimaliseren processen kan snel lonend zijn

De belangrijkste trends in procesoptimalisatie komen vooral neer op digitalisering. Het CAD-systeem staat daarbij centraal. Digitalisering helpt je met het reduceren van fouten, sneller werken én om met dezelfde mensen meer te produceren. Een soepele uitwisseling tussen IT-systemen, zoals bijvoorbeeld tussen een ERP-pakket en CAD-software, is essentieel. Is die soepele datadeling er, dan is er niemand meer nodig voor het overtypen van data. Ook bespaar je uren én reduceer je de kans op het verkeerd produceren van onderdelen. Het optimaliseren van bedrijfsprocessen kan snel lonend zijn, zeker met de huidige hoge materiaalprijzen.

Wil je meer weten over optimaliseren? Download de whitepaper met gouden tips voor een optimaal bedrijfsproces. Kies de whitepaper die hoort bij jouw industrie:

Open de whitepaper procesoptimalisatie in de staalbouw

Open de whitepaper procesoptimalisatie in de metaalbewerking

Open de whitepaper procesoptimalisatie in de gevelbouw