Automatiseren met CAD-software? Machinebouwer De Boer Machines Nederland blijft stappen maken

Automatiseren met CAD-software? Machinebouwer De Boer Machines Nederland blijft stappen maken

Stap voor stap werkt De Boer Machines Nederland toe naar een organisatie vol slimme automatisering. “Een soepele logistiek en design driven data staan daarbij centraal”, vertelt Hoofd IT Peter Nas. HiCAD, de CAD-software van ISD, speelt daarbij een sleutelrol. “Het automatiseren stond in het teken van tijd winnen en fouten voorkomen door processen makkelijker en inzichtelijker te maken.”

Indrukwekkende lijst aan automatisering

De lijst met automatiseringsstappen die De Boer Machines Nederland inmiddels heeft gezet is indrukwekkend. De Wijchense onderneming die machines produceert voor de grofkeramische/baksteenindustrie, startte in 2010 met het zetten van de eerste verbeterstappen. Vanaf dat moment is onder andere geautomatiseerde posnummering op basis van artikelnummers gerealiseerd en is HiCAD gekoppeld aan het RidderiQ ERP. Hierbij wisselt het bedrijf niet alleen stuklijsten uit, maar slaat het ook project- en artikeldata direct op in HELiOS, de PDM/PLM oplossing van ISD. Daarnaast is er een export plug-in ontwikkeld voor de automatische generatie van DXF- en STEP-bestanden. Deze zijn nodig voor het uitbesteden van productie richting toeleveranciers. Aanvullend is er een analysetool voor de stuklijst in HiCAD ontwikkeld en is een plug-in geoptimaliseerd voor het aanmaken van onderdelenboeken en -lijsten. De Boer Machines Nederland gebruikt sinds dit jaar ook 3D ontwerpen en modellen voor het automatisch op maat frezen van onderdelen. Daarbij houdt de software rekening met de gemeten waarde van het fysieke onderdeel.

Tekeningen en lijsten in online portal

“Het overzicht is een greep uit wat we onder andere hebben gedaan, maar steeds met hetzelfde voor ogen: efficiënter werken en fouten voorkomen”, benadrukt Nas. “Je loopt soms tegen iets aan, wat simpelweg beter kan. Zo merkten we dat klanten regelmatig op basis van verouderde documentatie en oude onderdeelnummers een order plaatsten. Vervolgens gingen wij daarmee aan de slag, maar was het resultaat niet het gewenste. Dat leidde tot ruis op de lijn. Daarom maken we tekeningen en lijsten nu alleen nog via een online portal inzichtelijk. Daarmee voorkomen we dat we op basis van oude gegevens werken. Wat online staat is altijd actueel. Onze interne sales en klanten kijken naar dezelfde info.”

Automatiseren met een specifiek script

Automatiseren vereist denkwerk. Dat is iets wat een ondernemer zelf kan doen, maar in verreweg de meeste gevallen kloppen bedrijven aan bij ISD. Dat geldt ook voor een plug-in die De Boer Machines Nederland liet ontwikkelen. Nas: “Bij het genereren van DXF- en STEP-files hebben we hulp ingeschakeld. Eerder genereerde onze werkvoorbereiding deze en stuurde ze toe via standaardfuncties in de software. Alleen bevatten deze files documentnummers, terwijl de logistieke keten is ingericht op serienummers. Met ISD hebben we een script bedacht dat inhaakt op dezelfde onderdelenboek plug-in. Daarmee krijgen files automatisch de juiste naam en komen ze in het correcte mapje terecht dat we automatisch archiveren. Ook zetten we dat mapje automatisch op ons netwerk, zodat we deze naar onze leverancier kunnen sturen.”

3D CAD-software speelt sleutelrol in het succes

“CAD-software speelt een hoofdrol in de werkprocessen”, stelt Nas. “Voor bijvoorbeeld het ontwerp, maar ook de logistieke keten is HiCAD uitgegroeid tot sleutelelement. De 3D CAD-software heeft een positieve impact gehad op de hele keten: van productie en inkoop tot aan de klant.” Kleine automatiseringsaanpassingen hebben daarbij soms een groot effect. “Een engineer heeft met één blik zicht op of hij alles juist heeft ingevuld. Bij lange stuklijsten is dat soms lastig te zien. Vandaar dat we hiervoor een functie hebben laten maken door ISD.” Het voorkomen van fouten is essentieel. “We willen een foutieve invoer in ons ERP-systeem voorkomen. Hoe hoger de kwaliteit van data in de logistieke keten is, hoe minder ook het tijdverlies in diezelfde keten is.”

Wil je een duidelijk beeld van wat automatisering voor jou kan doen? Bekijk de demo!

Bekijk demo video