Procesoptimalisatie voor slimmere gevelbouw

Detail en afbeelding project Thermo Konstrukties

De gevelbouwsector ontwikkelt zich in een rap tempo. Er wordt fors opgeschaald in automatisering en digitalisering. Dat moet ook wel: ontwerpen en materialen worden steeds complexer om te kunnen voldoen aan de alsmaar strengere eisen. De gevel speelt namelijk een belangrijke rol in het vervullen van diverse energie- en comforteisen. En dan moet die er ook nog spectaculair uitzien! Volgens Yuri Hanff en Willem van Kreij van ISD Group is het integreren van de juiste software cruciaal om de vele uitdagingen aan te kunnen gaan en het leven van een gevelbouwer makkelijker te maken. 

Snelheid, efficiëntie én foutreductie

Van Kreij is ervan overtuigd dat het optimaliseren van processen en het inzetten van gevelbouw-specifieke functies ervoor zorgt dat het maken van complexe gevels niet alleen makkelijker, maar ook efficiënter wordt. "Zeker met een tekort aan arbeidskrachten én dure materialen is efficiënter en sneller werken een absolute noodzaak." Volgens Van Kreij zit de duivel hem binnen de gevelbouw in de details. "Kleine foutjes kunnen (hele) grote gevolgen hebben." Hanff vult aan: "Door slimme CAD-software te gebruiken, reduceer je het aantal menselijke handelingen, wat de kans op fouten verkleint. Dat leidt weer tot een hogere kwaliteit en minder controle- en herstelkosten."

Specifieke tekensoftware 

Bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen speelt CAD-software een grote rol. "HiCAD, de 3D CAD-oplossing van ISD, maakt het werken met 2D en 3D mogelijk. Het omzetten van 2D naar 3D is eenvoudig, net als het terugzetten naar andere applicaties. Bovendien is HiCAD voorzien van een productenbibliotheek. Veel specifieke gevelbouwelementen zijn standaard in het systeem aanwezig, wat tekenaars enorm helpt omdat ze zo niet hele gevels hoeven te tekenen, maar configureren op basis van bestaande elementen", zegt Hanff en vervolgt: "Een ander belangrijk verschil is dat onze software HiCAD veel beter dan menig andere software in staat is om grotere hoeveelheden data te verwerken. Bij opdrachten waar BIM modelleren vereist is, beidt dat natuurlijk grote voordelen."

Het belang van BIM

"Kunnen voldoen aan BIM-eisen is steeds belangrijker", zegt van Kreij en benadrukt dat het belang van BIM niet onderschat mag worden. "Het prettige van 3D-CAD systemen is dat je het 3D-model kunt inladen en door middel van automatische stuklijsten gemakkelijk kunt tellen hoeveel producten er gemaakt moeten worden. Bovendien voorkomt het fouten en zorgt ervoor dat iedereen in de keten en binnen een project bezig is met één model en dus met dezelfde data."

Naadloze uitwisseling van bestanden

Een andere belangrijke manier om bedrijfsprocessen efficiënter en sneller te laten verlopen, is door bestanden eenvoudiger uitwisselbaar te maken. Hanff legt uit dat het uitwisselen van bestanden tussen HiCAD, LogiKal en productiemachines geen extra vertaalslag eisen. "Met één druk op de knop is onze software in staat om geheel automatisch werkplaatstekeningen met 2D- en 3D-aanzichten,  uitslagen en doorsnedes te maken. Uiteraard compleet met benamingen en afmetingen. Andere productiedocumenten zoals BOM's (Bill Of Materials) of buigcorrectietabellen worden ook automatisch gegenereerd in HiCAD. Op deze manier is het gros van het engineeringswerk automatisch gedaan en weet je zeker dat je een foutloze gevel hebt."

Toegevoegde waarde

ISD doet er alles aan om het leven van gevelbouwers makkelijker te maken. Dat lukt, dankzij moderne CAD-software. Bij ISD ligt de focus niet alleen op het implementeren van de applicatie, maar ook op het zo goed mogelijk inrichten van de software aan de behoeften van de klanten. "De klant van installatie tot nazorg alsook daarna ondersteunen. niet als leverancier, maar als partner, dáár zicht onze kracht", zegt van Kreij. Optimaal ontzorgen dus! "Onze software helpt jou om slimmer te werken en de procesoptimalisatie zorgt ervoor dat jij kunt doen waar je goed in bent: waarde toevoegen en klanten tevreden maken en houden", zegt van Kreij tot slot.