4 veel gemaakte fouten bij procesoptimalisatie met CAD-software

4 veel gemaakte fouten bij procesoptimalisatie met CAD-software

Versnellen, vereenvoudigen én dat zonder het maken van fouten. Dat is hoe procesoptimalisatie eruit hoort te zien. De dagelijkse praktijk bij veel bedrijven is weerbarstiger. We hebben 4 veelgemaakte fouten bij de procesoptimalisatie met CAD-software gevonden en er een positieve draai aan gegeven. Dit is hoe je met een CAD-programma van procesoptimalisatie een succes maakt.

Korte doorlooptijd, weinig stappen

In een ideaal proces zitten er zo min mogelijk stappen en handelingen tussen het tekenen van een offerte en het leveren van goederen. Je hebt ongetwijfeld ook al eens geprobeerd om dat proces te versnellen en vereenvoudigen. Welke handelingen heb je daarbij geëlimineerd? Heb je kunnen optimaliseren door het aantal handmatige werkzaamheden te beperken?

Dit zijn de meest gemaakte fouten bij procesoptimalisatie met CAD-software:

  • Onvoldoende draagvlak – Verbeteringen bedenken is één, deze zonder draagvlak bij medewerkers uitrollen is twee. Dit is een no-go. Zet daarom bij het bedenken van procesoptimalisatie, bijvoorbeeld een verbetering in de werkvoorbereiding, altijd per afdeling een persoon in het verbeterteam. Laat zien waar de verbetering zit en welke effecten dit heeft op alle bijhorende handelingen. Dat schept inzicht en draagvlak.

  • Teveel hooi op je vork nemen - Ideeën en wensen delen is goed. Maar soms is het totaal daarvan teveel en is het beter om bijvoorbeeld wensen op te delen in kleine brokken en die stap voor stap te ontwikkelen. Dat maakt het makkelijker voor medewerkers om deze te integreren in de oude bekende weg. Ook leidt opknippen tot minder weerstand. Scrum en agile zijn goede ‘technieken’ om dat op een verstandige manier op te pakken, zij het dat je daarvoor wel over mensen met kennis van zaken moet beschikken of deze inhuren.

  • Onvoldoende nadenken over borging – Iets bedenken en uitleggen is altijd nodig, maar dat geldt ook voor de naleving ervan. Met de borging bedoelen we de afspraken die je maakt of een softwarematige aanpassing die ervoor zorgt dat de oude werkwijze niet meer is te gebruiken. Of dat medewerkers erop aandringen de nieuwe werkwijze te gebruiken, omdat ze doen dat iets beter werkt. Hiervoor is overtuigingskracht nodig.

  • Niet reflecteren op toegepaste verbeteringen – Een team kan iets ontwikkelen, introduceren en trainen. Daarna stopt dit proces te vaak, terwijl er juist dan bij medewerkers voortschrijdend inzicht ontstaat. Inzicht waarmee ze kunnen aangeven waarom je iets verder zou kunnen of moeten ontwikkelen. Daar niet mee aan de slag gaan is een echte fout.

Profiteren van een optimaal bedrijfsproces

Kies je voor procesoptimalisatie met CAD-software, dan moet uiteraard de software wel in staat zijn om daarbij te faciliteren. Een aanpassing kunnen doorvoeren in die software, noem het een stukje flexibiliteit inbouwen, is dan wel zo prettig. Komen werknemers op basis van voortschrijdend inzicht tot een gewenste toe te voegen optie, dan moet je die ook direct willen toevoegen. Dat doe je of zelf, of je kiest ervoor dat verzoek bij de leverancier neer te leggen. Bij ISD lossen we dat modulair op en je hebt hier als gebruiker meer dan gemiddeld invloed op. Het resultaat is dat werknemers serieus worden genomen omdat ze zien dat een aanpassing snel is doorgevoerd. Je profiteert daarbij van een optimaal bedrijfsproces. Wil jij meer weten over onze slimme CAD software? In deze video maak je kennis met HiCAD.

Wil je meer weten over optimaliseren? Download de whitepaper met gouden tips voor een optimaal bedrijfsproces. Kies de whitepaper die hoort bij jouw industrie:

Open de whitepaper procesoptimalisatie in de gevelbouw

Open de whitepaper procesoptimalisatie in de staalbouw

Open de whitepaper procesoptimalisatie in de metaalbewerking