Major Release HiCAD 2024

Major Release HiCAD 2024

Een nieuwe versie met meer mogelijkheden dan ooit! Met HiCAD 2024 is nu de nieuwste programmaversie van onze CAD-software beschikbaar. We hebben er alles aan gedaan om veel functies te optimaliseren voor eenvoudiger en sneller gebruik. We hebben de hoogtepunten van de versie hier voor u samengevat.

  • ICN-optimalisaties
  • Verbetering van de nokverbinding
  • Nieuwe opties in het Attributen-gedeelte
  • Veel nieuwe functies in tekeningdetaillering
  • Verbetering van het afwikkelen op het gebied van gebogen plaatwerk
  • Nieuwe en geoptimaliseerde staalconstructieverbindingen
  • Eenvoudigere gegevensuitwisseling
  • en nog veel meer.

    Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle innovaties in onze online help.

Naast de Uitbreidingen van de verbindingsbibliotheken voor staalconstructies
Vanaf HiCAD 2024 is een nieuwe verbinding "hoekplaat" beschikbaar voor gebruikers. Met deze variant kan elk profiel worden verbonden met één tot drie andere profielen door middel van een spantplaatverbinding, zoals bijvoorbeeld vaak het geval is in de hallenbouw. Er zijn in deze versie ook uitbreidingen voor de al bestaande dwarsverbindingen met en zonder klemverbinding.

Vernieuwingen in de cataloguseditor & rapportmanager
Vanaf HiCAD 2024 kunnen gebruikers nieuwe (door de gebruiker gedefinieerde) kolommen maken in alle tabellen in de cataloguseditor en aliasnamen toekennen aan de kolommen. Gebruikerspecifieke halffabricaten van plaatstaal kunnen nu worden ingevoerd in een nieuwe tabel onder de gebruikershalffabricaten. Voor de omvormgereedschappen is een nieuwe kolom voor het gereedschapsnummer voor bewerking vanaf de onderkant toegevoegd. De rapportmanager is ook verder verbeterd wat betreft configureerbaarheid en bruikbaarheid.

Nieuwe functies in de bediening en gebruikersinterface
De bediening en gebruikersinterface van HiCAD 2024 is op veel plaatsen verder verbeterd. Bijvoorbeeld, verschillende clippings van de puntenwolken kunnen nu worden opgeslagen via de nieuwe clipping manager. Indien geconfigureerd, wordt het onderdeelmasker nu direct geopend wanneer u dubbelklikt op het onderdeel. De DXF-exportdialoog is opnieuw uitgebreid en bevat nu alle gangbare opties. Verdere verbeteringen worden ook getoond in de video.

Vernieuwingen in modelleren
De ondertekening van componenten is herzien zodat nu meerregelige teksten met attributen kunnen worden gebruikt en opgeslagen voor ondertekening. De nokkenverbinding is verder verbeterd en attributen die bijvoorbeeld tijdens het positioneren worden berekend, kunnen nu ook handmatig worden bijgewerkt. Daarnaast worden assenkruizen uit buigsimulaties nu correct getransformeerd en is de nieuwe 3DFindIt browser geïntegreerd in HiCAD.

Innovaties in detaillering van tekeningen
Het dialoogvenster voor aanzichten van doorsneden, dat in HiCAD 2024 is herzien, biedt nu verschillende modi om snel doorsneden te maken. De handmatige rangschikking van aanzichten op de tekening wordt aanzienlijk vergemakkelijkt door een magnetisme voor de aanzichtuitlijning. Meervoudige selectie van aanzichten in de grafiek is nu ook mogelijk in de aanzichtfuncties. Daarnaast zijn vorm- en positietoleranties verder uitgebreid en aanzichtverkleiningen kunnen nu ook tijdelijk worden uitgeschakeld.